Development centrum

https://www.jobactive.cz/wp-content/uploads/2021/06/img-mind-transformation.png
https://www.jobactive.cz/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-7.png
https://www.jobactive.cz/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png

Každý zaměstnanec má své místo.

Plánujete kariérní rozvoj zaměstnanců ve vašem týmu, chcete zjistit potenciál jednotlivých zaměstnanců při důležité transformaci nebo jen mít jistotu, že vámi vybraní kandidáti na danou pozici jsou skutečně ti, které hledáte?

Na základě vašich požadavků pro vás sestavíme development centrum, které vám pomůže odhalit nejen dovednosti, míru potenciálu a důležité kompetence vašich zaměstnanců, ale také vám pomůže nastavit plán jejich dalšího rozvoje. Development centrum je nejčastěji realizováno jako jeden až dvoudenní program, v jehož průběhu vystavíme účastníky řadou modelových situací, které svou povahou odpovídají vašim potřebám, a především dané pozici ve vaší společnosti.

Individuální řešení

Každé development centrum sestavují naši odborníci na základě vašich individuálních cílů a potřeb.

Komunikace

Komunikujeme nejen s vámi, ale i se zaměstnanci, abychom jim vysvětlili, co je samotným cílem development centra a jaké benefity jim může testování přinést.

Realizace

Na základě vašich očekávání sestavíme konkrétní podobu development centra a postaráme se o jeho kompletní organizaci a realizaci. Případně připravíme veškeré podklady pro to, abyste si development centrum mohli zrealizovat sami.

Výstup

Provedeme vyhodnocení, které navíc zkonzultujeme s našim externím psychologem, aby konečné výsledky byly nejen objektivní, ale také co nejvíce přínosné. Tuto zpětnou vazbu od nás obdržíte též v písemné podobě.