Založení HR oddělení

https://www.jobactive.cz/wp-content/uploads/2021/06/img-mind-transformation.png
https://www.jobactive.cz/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-7.png
https://www.jobactive.cz/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png

Je důležité začít od základů a zbytečně nechybovat.

Poskytujeme personální služby jak malým a středním podnikům, tak velkým korporacím, které chtějí outsourcovat své personální řízení. Za pomoci našich konzultantů vám efektivně nastavíme jednotlivé procesy, zajistíme právní podporu a sestavíme stabilní HR oddělení, které bude tou nejlepší personální podporou pro rozvoj vaší společnosti.

Připravíme pro vás veškeré dokumenty, naplánujeme nábory a školení jednotlivých zaměstnanců, sestavíme systém hodnocení a odměňování, případně navrhneme benefity, které budou tvořit přidanou hodnotu nejen vaší firmě, ale i vašim zaměstnancům. Veškeré know-how, které v oblasti personalistiky máme, využijeme k tomu, aby vaše HR fungovalo a bylo přínosem pro společnost i samotné zaměstnance.

Personální podpora

Postaráme se o veškerou administrativu a přípravu dokumentů, které jsou pro založení HR oddělení třeba

Legislativa

Zajistíme vytvoření veškeré právní dokumentace, interních předpisů, BOZP či obligatorní zdravotní péče o vaše zaměstnance.

Nábor

Na základě vašich očekávání sestavíme konkrétní seznam uchazečů na vybrané pozice, jejich proškolení, případně propouštění současných zaměstnanců, bude-li to nutné.

Benefity

Společně definujeme nejen efektivní systém hodnocení a následného odměňování zaměstnanců, ale připravíme pro vás ty nejlepší zaměstnanecké benefity.